Jump to content
  • Submit

  • Category

  • Sort by

  • Per page

Found 147 publications. Showing page 3 of 15:

Publication  
Year  
Category

Nord Stream leak may have been largest methane emission ever recorded

Thompson, Rona Louise; Platt, Stephen Matthew (interview subjects); Dinneen, James (journalist)

2022

Gassutslipp skaper klimabekymring

Platt, Stephen Matthew (interview subject)

2022

Nye beregninger viser dobbelt så mye metan over Skandinavia

Platt, Stephen Matthew; Samset, Bjørn Hallvard (interview subjects); Elster, Kristian (journalist)

2022

Giftig regnvann og PFAS

Herzke, Dorte (interview subject); Engelsvold, Sven Ole (journalist)

2022

Vil ha internasjonalt forbod mot 7000 miljøgifter

Hanssen, Linda (interview subject); Ollestad, Tone (journalist)

2022

Forskningsrådets røde liste: Disse programmene skal kuttes med inntil 20 prosent

Nielsen, John Rune (interview subject); Arnesen, Mats (journalist)

2022

Hvordan er det å bo i Antarktis?

Lunder, Chris Rene (interview subject); Borgan, Eldrid; Hagel, Sebastian (journalists)

2022

Slik jobber klimaforskere som detektiver

Myhre, Cathrine Lund; Lunder, Chris Rene (interview subjects); Hagel, Sebastian; Borgan, Eldrid (journalists)

2022

Publication
Year
Category