Jump to content

Academic chapter/article/Conference paper

Citizen science platforms

Liu, Hai-Ying; Dörler, Daniel; Heigl, Florian; Grossberndt, Sonja

Publication details

Publikasjon: The Science of Citizen Science, 2021
Kategori: Bok, Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Forlag: Springer
Side: 439–459
ISBN: 978-3-030-58277-7
Lenke: Fulltekst