Jump to content

Tore Flatlandsmo Berglen

Senior Scientist

+47 410 65 993

Urban Environment and Industry Department
Kjeller

tfb@nilu.no


Cristin  

Tore Flatlandsmo Berglen

Tore Flatlandsmo Berglen has 74 publications at NILU

Report/thesis

Utslipp til luft fra Vianode Herøay. Grunnlag for konsekvensutredning.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre; Vo, Dam Thanh
2021

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Støvmålinger Mantena. Prøvetaking og analyse av tungmetaller i svevestøv ved Mantenas anlegg på Grorud.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2021

Report/thesis

Målinger og beregning av lukt fra slamlager ved Solgård Avfallsplass i Moss

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild; Schmidbauer, Norbert; Teigland, Even Kristian
2021

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Report/thesis

INOVYN Norge AS. Vurdering av dioksinutslipp.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin
2021

Report/thesis

Blårøyk ved Sokna. Prøvetaking, analyse og vurdering av blårøyk ved Moelven Soknabruket AS.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schmidbauer, Norbert
2021

Report/thesis

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen
2020

Report/thesis

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir
2020

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Report/thesis

Equinor Mongstad. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre
2020

Report/thesis

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2019

Conference lecture and academic presentation

Plast og mikroplast - et økende miljøproblem

Berglen, Tore Flatlandsmo
2019

Conference lecture and academic presentation

Bruk av fjernmålinger for overvåkning av luft og atmosfære, muligheter og begrensninger

Aas, Wenche; Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Evangeliou, Nikolaos; Svendby, Tove Marit; Berglen, Tore Flatlandsmo; Myhre, Cathrine Lund; Kylling, Arve; Pisso, Ignacio; Fjæraa, Ann Mari
2019

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Report/thesis

Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle
2018

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Conference lecture and academic presentation

The multiple stress from climate change and air pollution (ozone O3, SO2, heavy metals) on vegetation – OzoNorClim project and Svanhovd

Berglen, Tore Flatlandsmo
2018

Journal publication

Unleaded gasoline as a significant source of Pb emissions in the Subarctic

Chrastný, Vladislav; Šillerová, Hana; Vitková, Martina; Francová, Anna; Jehlička, Jan; Kocourková, Jana; Aspholm, Paul Eric; Nilsson, Lars Ola; Berglen, Tore Flatlandsmo; Jensen, Henning K.B.; Komárek, Michael
2018

Report/thesis

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014.

Berglen, T. F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2017

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R. L.
2017

Report/thesis

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas. Updated joint report 2010 - 2015.

Pettersen, C. F., Berglen, T. F., Aronsen, H., Guttu, S., Chaus, O., Ustinova, A., Pavlova, T., Korotkova, T.D.
2017

Journal publication

Stable isotope tracing of Ni and Cu pollution in North-East Norway: Potentials and drawbacks.

Šillerová, H., Chrastný, V., Vítková, M., Francová, A., Jehlicka, J., Gutsch, M. R., Kocourková, J., Aspholm, P. E., Nilsson, L. O., Berglen, T. F., Jensen, H. K. B., Komárek, M.
2017

Conference lecture and academic presentation

Pollution from nickel smelters in Norwegian-Russian border area, a combined monitoring and modelling study.

Berglen, T.F., Heimstad, E., Solberg, S., Svendby, T.M., Tønnesen, D.
2016

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj, inkl. andre miljøgifter og resultater fra undersøkelser av moser i grenseområdet.

Berglen, T.F.
2016

Report/thesis

Gassco Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte NOx-utslipp.

Tønnesen, D., Berglen, T.F., Svendby, T.
2015

Conference lecture and academic presentation

Norwegian monitoring program in the Russian-Norwegian border areas.

Berglen, T.F.
2015

Conference lecture and academic presentation

Utslipp fra smelteverk og luftforurensning i grenseområdene.

Berglen, T.F.
2015

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij.

Berglen, T.F.
2015

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Report/thesis

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas.

Mokrotovarova, O., Korotkova, T.D., Pavlova, T.V., Berglen, T.F., Berteig, A., Johannessen, T.
2015

Report/thesis

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2014

Report/thesis

Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie.

Engdahl, B.J., Velken, A.V.S., Berglen, T.F., Hodnebrog, Ø., Stordal, F.
2014

Report/thesis

Kimek i Kirkenes. Målinger av støvnedfall des. 2013 - mai 2014.

Berglen, T.F., Andresen, E., Spachmo, B.
2014

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Conference lecture and academic presentation

Urban and regional air pollution in the North. Local sources vs long range transport.

Berglen, T.F.
2013

Conference lecture and academic presentation

ExSIRA - Experimental study to investigate risk of selected amines (project no. 199874/S60).

Berglen, T.F., ExSIRA project team
2013

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Report/thesis

TK-4103C/D Mongstad. Spredningsberegninger.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2013

Report/thesis

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013

Report/thesis

Health and environmental impacts in the Norwegian border area related to local Russian industrial emissions. Knowledge status.

Sandanger, T.M., Anda, E., Berglen, T.F., Evenset, A., Christensen, G., Heimstad, E.S.
2013

Report/thesis

Esso Slagentangen. Oppsummering måleprogram 2006-2011.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Andresen, E., Arnesen, K., Li, L., Ofstad, T., Rode, A., Schmidbauer, N.
2013

Report/thesis

SK-1401 Mongstad. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Conference lecture and academic presentation

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Velken, A.v.S., Liu, L., Tønnesen, D.
2012

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Report/thesis

Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 - juni 2011.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Conference lecture and academic presentation

ExSIRA - Experimental study to investigate risk of selected amines (project no. 199874/S60).

Berglen, T.F., ExSIRA project team
2011

Conference lecture and academic presentation

Monitoring at Norwegian-Russian cross-border territories (new data April 2010 - March 2011).

Berglen, T.F.
2011

Report/thesis

SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Liu, L., Tønnesen, D., Wathne, B.M.
2011

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010-mars 2011.

Berglen, T.F., Arnesen, K., Rode, A., Tønnesen, D.
2011

Report/thesis

SK-1531 Mongstad. Spredningsberegninger og HMS-vurdering.

Berglen, T.F., Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Journal publication

Worst case scenario study to assess the environmental impact of amine emissions from a CO2 capture plant.

Karl, M., Wright, R.F., Berglen, T.F., Denby, B.
2011

Conference lecture and academic presentation

Forurensning i grenseområdene.

Berglen, T.F.
2010

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Report/thesis

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Report/thesis

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Conference lecture and academic presentation

Emissions and dispersion from Nikel smelter, a WRF-Chem study.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Hodnebrog, Ø., Stordal, F., Velken, A.v.S.
2010

Conference lecture and academic presentation

Worst case study method to assess the environmental impact of amine emissions from a CO2 capture plant. Extended abstract.

Karl, M., Wright, R., Berglen, T.F., Denby, B.
2010

Report/thesis

Esso Slagentangen. Målerapport 2009

Berglen, T.F., Arnesen, K.
2010

Report/thesis

Ny Hot Oil Heater ved Kollsnes prosessanlegg. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D.A.
2010

Report/thesis

Kondensatlekkasje Kollsnes Prosessanlegg 19. mai 2009. Konsekvenser av utslipp til luft.

Berglen, Tore F., Tønnesen, D.
2009

Journal publication

Modelling of chemical and physical aerosol properties during the ADRIEX aerosol campaign.

Myhre, G., Berglen, T.F., Hoyle, C.R., Christopher, S.A., Coe, H., Crosier, J., Formenti, P., Haywood, J.M., Johnsrud, M., Jones, T.A., Loeb, N., Osborne, S., Remer, L.A.
2009

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Hansen, T., Ofstad, T., Rode, A., Sivertsen, B., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2009

Report/thesis

Esso Slagentangen. Overvåkingsprogram for konsentrasjoner i luft fra utslipp fra Slagen raffineri.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Haugsbakk, I., Knudsen, S., Rode, A., Schmidbauer, N.
2009

Journal publication

Modelled radiative forcing of the direct aerosol effect with multi-observation evaluation.

Myhre, G., Berglen, T.F., Johnsrud, M., Hoyle, C.R., Berntsen, T.K., Christopher, S.A., Fahey, D.W., Isaksen, I.S.A., Jones, T.A., Kahn, R.A., Loeb, N., Quinn, P., Remer, L., Schwarz, J.P., Yttri, K.E.
2009

Report/thesis

Report on models, model needs and requirements. Contribution to task 5.

Berglen, T.F., Cassiani, M., Karl, M., Knudsen, S.
2008

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2007-mars 2008.

Berglen, T.F., Sivertsen, B., Arnesen, K.
2008

Report/thesis

Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Knudsen, S., Osmundsen, M., Sundfjord, A., Wathne, B.M., Aarrestad, P.A.
2008

Report/thesis

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Mc Innes, H., Tønnesen, D.
2008

Report/thesis

Beregning av utslipp til luft og spredning fra Shells raffineri ved Sola. Bidrag til Kreftregisterets Sola-prosjekt.

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I.
2008

Report/thesis

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T., Berglen, T.F.
2007

Tore Flatlandsmo Berglen has 74 publications at NILU

Report/thesis

Utslipp til luft fra Vianode Herøay. Grunnlag for konsekvensutredning.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre; Vo, Dam Thanh
2021

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Støvmålinger Mantena. Prøvetaking og analyse av tungmetaller i svevestøv ved Mantenas anlegg på Grorud.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2021

Report/thesis

Målinger og beregning av lukt fra slamlager ved Solgård Avfallsplass i Moss

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild; Schmidbauer, Norbert; Teigland, Even Kristian
2021

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik
2021

Report/thesis

INOVYN Norge AS. Vurdering av dioksinutslipp.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin
2021

Report/thesis

Blårøyk ved Sokna. Prøvetaking, analyse og vurdering av blårøyk ved Moelven Soknabruket AS.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schmidbauer, Norbert
2021

Report/thesis

Finnfjord AS. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Vo, Dam Thanh; Tønnesen, Dag Arild
2021

Report/thesis

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen
2020

Report/thesis

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir
2020

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2020

Report/thesis

Equinor Mongstad. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre
2020

Report/thesis

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine
2019

Conference lecture and academic presentation

Plast og mikroplast - et økende miljøproblem

Berglen, Tore Flatlandsmo
2019

Conference lecture and academic presentation

Bruk av fjernmålinger for overvåkning av luft og atmosfære, muligheter og begrensninger

Aas, Wenche; Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Evangeliou, Nikolaos; Svendby, Tove Marit; Berglen, Tore Flatlandsmo; Myhre, Cathrine Lund; Kylling, Arve; Pisso, Ignacio; Fjæraa, Ann Mari
2019

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik
2019

Report/thesis

Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle
2018

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen
2018

Conference lecture and academic presentation

The multiple stress from climate change and air pollution (ozone O3, SO2, heavy metals) on vegetation – OzoNorClim project and Svanhovd

Berglen, Tore Flatlandsmo
2018

Journal publication

Unleaded gasoline as a significant source of Pb emissions in the Subarctic

Chrastný, Vladislav; Šillerová, Hana; Vitková, Martina; Francová, Anna; Jehlička, Jan; Kocourková, Jana; Aspholm, Paul Eric; Nilsson, Lars Ola; Berglen, Tore Flatlandsmo; Jensen, Henning K.B.; Komárek, Michael
2018

Report/thesis

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014.

Berglen, T. F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2017

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016.

Berglen, T. F., Dauge, F., Andresen, E., Svendby, T. M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R. L.
2017

Report/thesis

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas. Updated joint report 2010 - 2015.

Pettersen, C. F., Berglen, T. F., Aronsen, H., Guttu, S., Chaus, O., Ustinova, A., Pavlova, T., Korotkova, T.D.
2017

Journal publication

Stable isotope tracing of Ni and Cu pollution in North-East Norway: Potentials and drawbacks.

Šillerová, H., Chrastný, V., Vítková, M., Francová, A., Jehlicka, J., Gutsch, M. R., Kocourková, J., Aspholm, P. E., Nilsson, L. O., Berglen, T. F., Jensen, H. K. B., Komárek, M.
2017

Conference lecture and academic presentation

Pollution from nickel smelters in Norwegian-Russian border area, a combined monitoring and modelling study.

Berglen, T.F., Heimstad, E., Solberg, S., Svendby, T.M., Tønnesen, D.
2016

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Svendby, T.M., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2016

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj, inkl. andre miljøgifter og resultater fra undersøkelser av moser i grenseområdet.

Berglen, T.F.
2016

Report/thesis

Gassco Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte NOx-utslipp.

Tønnesen, D., Berglen, T.F., Svendby, T.
2015

Conference lecture and academic presentation

Norwegian monitoring program in the Russian-Norwegian border areas.

Berglen, T.F.
2015

Conference lecture and academic presentation

Utslipp fra smelteverk og luftforurensning i grenseområdene.

Berglen, T.F.
2015

Conference lecture and academic presentation

Utslipp til luft fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij.

Berglen, T.F.
2015

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Nilsson, L.O., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2015

Report/thesis

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas.

Mokrotovarova, O., Korotkova, T.D., Pavlova, T.V., Berglen, T.F., Berteig, A., Johannessen, T.
2015

Report/thesis

Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Solberg, S.
2014

Report/thesis

Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie.

Engdahl, B.J., Velken, A.V.S., Berglen, T.F., Hodnebrog, Ø., Stordal, F.
2014

Report/thesis

Kimek i Kirkenes. Målinger av støvnedfall des. 2013 - mai 2014.

Berglen, T.F., Andresen, E., Spachmo, B.
2014

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2014

Conference lecture and academic presentation

Urban and regional air pollution in the North. Local sources vs long range transport.

Berglen, T.F.
2013

Conference lecture and academic presentation

ExSIRA - Experimental study to investigate risk of selected amines (project no. 199874/S60).

Berglen, T.F., ExSIRA project team
2013

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L.
2013

Report/thesis

TK-4103C/D Mongstad. Spredningsberegninger.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Haugsbakk, I.
2013

Report/thesis

Statoil raffineri Mongstad. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2011 -2013.

Berglen, T.F., Schulze, D., Basteson, E., Haugsbakk, I., Lunder, H., Schmidbauer, N., Tønnesen, D.
2013

Report/thesis

Health and environmental impacts in the Norwegian border area related to local Russian industrial emissions. Knowledge status.

Sandanger, T.M., Anda, E., Berglen, T.F., Evenset, A., Christensen, G., Heimstad, E.S.
2013

Report/thesis

Esso Slagentangen. Oppsummering måleprogram 2006-2011.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Andresen, E., Arnesen, K., Li, L., Ofstad, T., Rode, A., Schmidbauer, N.
2013

Report/thesis

SK-1401 Mongstad. Spredningsberegninger.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Conference lecture and academic presentation

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Velken, A.v.S., Liu, L., Tønnesen, D.
2012

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D., Vadset, M.
2012

Report/thesis

Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 - juni 2011.

Tønnesen, D., Berglen, T.F.
2012

Conference lecture and academic presentation

ExSIRA - Experimental study to investigate risk of selected amines (project no. 199874/S60).

Berglen, T.F., ExSIRA project team
2011

Conference lecture and academic presentation

Monitoring at Norwegian-Russian cross-border territories (new data April 2010 - March 2011).

Berglen, T.F.
2011

Report/thesis

SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Liu, L., Tønnesen, D., Wathne, B.M.
2011

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010-mars 2011.

Berglen, T.F., Arnesen, K., Rode, A., Tønnesen, D.
2011

Report/thesis

SK-1531 Mongstad. Spredningsberegninger og HMS-vurdering.

Berglen, T.F., Haugsbakk, I., Tønnesen, D.
2011

Journal publication

Worst case scenario study to assess the environmental impact of amine emissions from a CO2 capture plant.

Karl, M., Wright, R.F., Berglen, T.F., Denby, B.
2011

Conference lecture and academic presentation

Forurensning i grenseområdene.

Berglen, T.F.
2010

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Kalvenes, Ø., Ofstad, T., Rode, A., Tønnesen, D.A., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Report/thesis

Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009.

Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Arnesen, K., Bäcklund, A., Bjerke, A., Hansen, T., Kalvenes, Ø., Manø, S., Schmidbauer, N., Tønnesen, D., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2010

Report/thesis

CO2 Technology Centre Mongstad - updated air dispersion calculations. Update of OR 12/2008.

Berglen, T.F., Tønnesen, D., Dye, C., Karl, M., Knudsen, S., Tarrasón, L.
2010

Conference lecture and academic presentation

Emissions and dispersion from Nikel smelter, a WRF-Chem study.

Berglen, T.F., Engdahl, B.J., Hodnebrog, Ø., Stordal, F., Velken, A.v.S.
2010

Conference lecture and academic presentation

Worst case study method to assess the environmental impact of amine emissions from a CO2 capture plant. Extended abstract.

Karl, M., Wright, R., Berglen, T.F., Denby, B.
2010

Report/thesis

Esso Slagentangen. Målerapport 2009

Berglen, T.F., Arnesen, K.
2010

Report/thesis

Ny Hot Oil Heater ved Kollsnes prosessanlegg. Vurdering av utslipp til luft.

Berglen, T.F., Tønnesen, D.A.
2010

Report/thesis

Kondensatlekkasje Kollsnes Prosessanlegg 19. mai 2009. Konsekvenser av utslipp til luft.

Berglen, Tore F., Tønnesen, D.
2009

Journal publication

Modelling of chemical and physical aerosol properties during the ADRIEX aerosol campaign.

Myhre, G., Berglen, T.F., Hoyle, C.R., Christopher, S.A., Coe, H., Crosier, J., Formenti, P., Haywood, J.M., Johnsrud, M., Jones, T.A., Loeb, N., Osborne, S., Remer, L.A.
2009

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Hansen, T., Ofstad, T., Rode, A., Sivertsen, B., Uggerud, H.T., Vadset, M.
2009

Report/thesis

Esso Slagentangen. Overvåkingsprogram for konsentrasjoner i luft fra utslipp fra Slagen raffineri.

Berglen, T.F., Andresen, E., Arnesen, K., Haugsbakk, I., Knudsen, S., Rode, A., Schmidbauer, N.
2009

Journal publication

Modelled radiative forcing of the direct aerosol effect with multi-observation evaluation.

Myhre, G., Berglen, T.F., Johnsrud, M., Hoyle, C.R., Berntsen, T.K., Christopher, S.A., Fahey, D.W., Isaksen, I.S.A., Jones, T.A., Kahn, R.A., Loeb, N., Quinn, P., Remer, L., Schwarz, J.P., Yttri, K.E.
2009

Report/thesis

Report on models, model needs and requirements. Contribution to task 5.

Berglen, T.F., Cassiani, M., Karl, M., Knudsen, S.
2008

Report/thesis

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2007-mars 2008.

Berglen, T.F., Sivertsen, B., Arnesen, K.
2008

Report/thesis

Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning.

Berglen, T.F., Høgåsen, T., Knudsen, S., Osmundsen, M., Sundfjord, A., Wathne, B.M., Aarrestad, P.A.
2008

Report/thesis

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I., Knudsen, S., Mc Innes, H., Tønnesen, D.
2008

Report/thesis

Beregning av utslipp til luft og spredning fra Shells raffineri ved Sola. Bidrag til Kreftregisterets Sola-prosjekt.

Berglen, T.F., Gjerstad, K.I.
2008

Report/thesis

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging.

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T., Berglen, T.F.
2007