Jump to content

Kai Morgan Kjølerbakken

Scientist

+47 63 89 80 36

Software and Hardware Development Dept.
Kjeller

mkj@nilu.no


Cristin  

Kai Morgan Kjølerbakken

Kai Morgan Kjølerbakken has 3 publications at NILU

Journal publication

The influence of probe spacing and probe bias in a double Langmuir probe setup

Kjølerbakken, Morgan; Miloch, Wojciech Jacek; Røed, Ketil
2021

Report/thesis

Teknisk løsning for nasjonalt beregningsverktøy. Dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur.

Kjølerbakken, M., Vallejo, I.
2015

Conference lecture and academic presentation

Assimilation in catchment-scale model.

Lahoz, W., Svendby, T., Griesfeller, A., Kjølerbakken, M.
2014

Kai Morgan Kjølerbakken has 3 publications at NILU

Journal publication

The influence of probe spacing and probe bias in a double Langmuir probe setup

Kjølerbakken, Morgan; Miloch, Wojciech Jacek; Røed, Ketil
2021

Report/thesis

Teknisk løsning for nasjonalt beregningsverktøy. Dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur.

Kjølerbakken, M., Vallejo, I.
2015

Conference lecture and academic presentation

Assimilation in catchment-scale model.

Lahoz, W., Svendby, T., Griesfeller, A., Kjølerbakken, M.
2014