Jump to content

Britt Ann Kåstad Høiskar

Research Director

+47
+47 980 82 198

Urban Environment and Industry Department
Kjeller

bah@nilu.no


Cristin  

Britt Ann Høiskaar

Britt Ann Kåstad Høiskar has 100 publications at NILU

Conference lecture and academic presentation

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Report/thesis

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick; Weydahl, Torleif
2020

Journal publication

Evaluation of traffic control measures in Oslo region and its effect on current air quality policies in Norway

Grythe, Henrik; Haug, T.W.; Haug, Tormod W.; Høiskar, B.A.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sousa Santos, Gabriela; Sousa Santos, Santos; Sundvor, Ingrid; Tarrasón, Leonor; Thompson, Rona Louise; Vogt, Matthias
2020

Conference lecture and academic presentation

Luftkvaliteten i koronaens tid - Hva har vi observert i byene våre?

Eckhardt, Sabine; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona
2020

Conference lecture and academic presentation

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Weydahl, Torleif
2020

Journal publication

Hvervens sensor har begrenset verdi

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2020

Journal publication

Bør ha nye målinger

Hak, Claudia; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Conference lecture and academic presentation

Hvordan etablere god overvåking av luftforurensing i kommunene

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Bruk av sensorsystemer for måling av utendørs luftforurensning – muligheter og begrensninger

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Both sides of the story: electrifying mobility in Oslo, Effects on the air quality in Oslo

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Luftforurensning i byene våre - økt urbanisering krever ny kunnskap

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Bylufta blir bedre - men tåler ikke flere biler

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp
2019

Conference lecture and academic presentation

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Longva, R.; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias
2019

Conference lecture and academic presentation

Bedre luft? Pigg av!

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Journal publication

Cruisetrafikken er et problem – men handler det om luft?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tønnesen, Dag Arild
2019

Journal publication

Kommunen måler luftkvalitet etter boka

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Journal publication

Du kan stole på målingene i Bergen

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Journal publication

Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Conference lecture and academic presentation

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Conference lecture and academic presentation

Citizen Science projects - some examples and lessons learned

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Conference lecture and academic presentation

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Andersen, André; Halseth, Arve; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Mehammer, Bernt Sverre; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Denby, Bruce; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Tarrasón, Leonor; Tønnesen, Dag Arild; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias
2018

Report/thesis

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Hamer, Paul David; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Sousa Santos, Gabriela; Tarrasón, Leonor; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias
2018

Report/thesis

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess

Berge, Erik; Guerreiro, Cristina; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Selvig, Eivind; Tarrasón, Leonor
2018

Conference lecture and academic presentation

Air pollution in urban areas.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

Air quality assessment and mitigation measures.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

Vanlige kjemikalier i innemiljøer - hva finner vi når vi måler?

Bohlin-Nizzetto, P. & Høiskar, B. A. K.
2017

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen.

Høiskar, B. A. H., Sundvor, I., Johnsrud, M., Haug, T. W., & Solli, H.
2017

Conference lecture and academic presentation

Mikrosensorer - på vei fra leketøy til anerkjent verktøy.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Fredriksen, M. F., Grossberndt, S., Høiskar, B. A. K., Lahoz, W., Liu, H. Y., & Schneider, S.
2017

Report/thesis

Luftkvalitetsberegninger for Oslo. Faglig innspill til revidert tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo 2017-2020.

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., & Grythe, H.
2017

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Drammen kommune.

Haug, T. W., Solli, H., Høiskar, B.A., Sundvor, I., & Johnsrud, M.
2017

Report/thesis

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L., Sousa Santos, G., Vo, D. T., Vogt, M., Lopez-Aparicio, S., Denby, B., Tønnesen, D., Sundvor, I., Røen, H. V., & Høiskar, B. A.
2017

Conference lecture and academic presentation

Elever kan bidra med godt inneklimaarbeid - erfaringer og planer.

Høiskar, B. A. K., Holøs, S., Gustavsen, K., & Norum, B.
2017

Report/thesis

NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016.

Aas, W., Rundén-Pran, E., Breivik, K., Sundseth, K., Høiskar, B. A., Platt, S., Castell, N., & Schlabach, M.
2017

Journal publication

Kannik målestasjon står som den skal, og måler det den skal måle.

Tørnkvist, K. K. & Sorteberg, S.
2017

Report/thesis

Bedre byluft 2015. Forskningsresultater og utvikling av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer 2015.

Denby, B.R., Sundvor, I., Høiskar, B.A.K., Süld, J., & Kristensen, A.
2016

Conference lecture and academic presentation

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Hva kan et slikt nasjonalt planleggingsverktøy (NBV) bidra med i praksis?

Høiskar, B.A.K.
2016

Conference lecture and academic presentation

Økt komfort gir økt effektivitet.

Høiskar, B.A.K.
2016

Journal publication

Engaging schoolchildren in understanding the indoor environment using citizen science.

Robinson, J.A., Crawford, J., Golumbic, Y.N, Høiskar, B.A.K., Holøs, S.B., Jovaševic-Stojanovic, M., Topalovic, D., Davidovic, M., Kocman, D., Castell, N., & Bartonova, A.
2016

Report/thesis

Effekt av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Utslipps- og spredningsberegninger.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Vogt, M.
2016

Report/thesis

Monitoring of indoor air quality in museums using micro-sensors. Tests and evaluation of micro-sensors.

Dauge, F.R., Høiskar, B.A.K., Grøntoft, T., Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO2-nivået - modellresultater.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., Vogt, M., Haug, T., Strand, A., Fridstrøm, L., & Aas, H.
2016

Report/thesis

NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015.

Aas, W., Breivik, K., Fiebig, M., Høiskar, B.A.K., Rundén-Pran, E., Schlabach, M., Sundseth, K.
2016

Part of a book/report

Short term actions for abatement of NO2: traffic and air quality modeling.

Sundvor, I., Haug, T. W., Høiskar, B. A., & Sousa Santos, G.
2016

Conference lecture and academic presentation

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Oslolufta på helsa løs?

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Journal publication

Forurensningstiltak som virker.

Høiskar, B.A.K.
2016

Journal publication

Forurensning. Hva er egentlig problemet med luften i norske byer? Og er alle trafikktiltak skivebom? Helsefarlig byluft.

Høiskar, B.A.K., Guerreiro, C., Sundvor, I.
2016

Report/thesis

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet.

Aas, H., Fridstrøm, L., Haug, T.W., Høiskar, B.A.K., Sundvor, I.
2016

Report/thesis

CITI-SENSE. Citizens' observatories - version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (Ed.) Bartonova, A., Berre, A., Broday, D., Castell, N., Cole-Hunter, T., Fredriksen, M.F., Grossberndt, S., Høiskar, B.A., Holøs, S.B., Kobernus, M., Keune, H., Liu, H.-Y., Robinson, J., Santiago, L., & Soloaga, I..A.
2015

Report/thesis

Bedre byluft 2014/2015. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014-2015.

Denby, B.R., Süld, J., Sundvor, I., Høiskar, B.A.K., Nilssen, U., Gislefoss, K., Olsen, T., Kristensen, A.
2015

Conference lecture and academic presentation

Luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I.
2015

Part of a book/report

Age correction is necessary when applying computer distributed questionnaires for children's evaluation of school indoor environment.

Holøs, S.B., Høiskar, B.A.H., Gustavsen, K.
2015

Part of a book/report

Indoor air quality in educational establishments: a proposed framework for engagement and empowerment.

Høiskar, B.A.K., Bugge, E.B., Kobernus, M.K., Gustavsen, K.G.
2015

Part of a book/report

Empowering students to improve their indoor school environment with the help of low-cost air quality sensors - CITI-SENSE project.

Robinson, J.A.R., Holøs, S.B.H., Kåstad Høiskar, B.A., Kocman, D.K., Crawford, J.O.C., Keune, H.K., Jovaševic-Stojanovic, M., Bartonova, A., Horvat, M.H.
2015

Report/thesis

Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2.

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., Haug, T. W., & Sousa Santos, G.
2015

Part of a book/report

New action plans for Oslo and Bærum municipalities to comply with the air quality limit values.

Sundvor, I., Strand, A., Høiskar, B. A., Sousa Santos, G., Vogt, M., & Tarrasón, L.
2015

Report/thesis

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Strand, A.
2014

Report/thesis

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Haug, T.W., Solli, H., Sousa Santos, G., Vogt, M.
2014

Report/thesis

Concept of NRT and archival measurement data visualization from JPOAT2.0 at Polish air quality portal. Polish Environmental Information Systems Dissemination Guidelines.

Kobernus, M.J., Høiskar, B.A.K.
2014

Journal publication

Building and evaluating sensor-based Citizens' Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N., Lahoz, W., Schneider, P., Hoiskar, B.A., Grossberndt, S., Naderer, C., Robinson, J., Kocman, D., Horvat, M., Bartonova, A.
2014

Part of a book/report

Low-cost sensor technologies as a complement to science and management of air quality.

Jovaševic-Stojanovic, M., Bartonova, A., Ristovski, Z., Pokric, B., Krco, S., Nieuwenhuijsen, M., Høiskar, B.A., Jones, R., Berre, A.J., Živkovic, M., Stankovic, A., & Stevanovic, Z.
2013

Report/thesis

Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.

Tønnesen, D., Høiskar, B.A.K.
2013

Journal publication

Luftforurensing i norske byer.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Tarrasón, L., Endregard, G.
2011

Report/thesis

Luftkvalitet i norske byer. Håndbok for webløsning på www.luftkvalitet.info. Versjon februar 2007

Høiskar, B. A. K., Tørnkvist, K. K., Rosland, P.
2007

Report/thesis

Development of the ozone layer and UV radiation at Svalbard - an assessment for MOSJ.

Hansen, G., Edvardsen, K., Høiskar, B.A.
2006

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2005.

Myhre, C.L., Edvardsen, K., Hansen, G.H., Stebel, K., Høiskar, B.A.K., Svendby, T.M., Vik, A.F., Dahlback, A.
2006

Report/thesis

Terms of reference document for public information dissemination system of air quality in Abu Dhabi. Abu Dhabi Air Monitoring Network Supervision.

Kobernus, M,. Høiskar, B.A., Endregard, G.
2006

Journal publication

Early unusual ozone loss during the Arctic winter 2002/2003 compared to other winters.

Goutail, F., Pommereau, J.-P., Lefèvre, F., van Roozendael, M., Andersen, S. B., Kåstad Høiskar, B.-A., Dorokhov, V., Kyrö, E., Chipperfield, M. P., Feng, W.
2005

Conference lecture and academic presentation

"Antarctic Haze?", NILUs activities at the TROLL station.

Stebel, K., Holmén, K., Ström, J., Lunder, C., Hanssen, J.E., Berg, T., Høiskar, B-A., Solberg, S., Stohl, A.
2005

Conference lecture and academic presentation

A complete dissemination solution for ambient air quality in Norway.

Høiskar, B.A.K.
2005

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004.

Myhre, C.L., Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G.H., Stebel, K., Svendby, T.M., Vik, A.F.
2005

Journal publication

Comparison of data for ozone amounts and ultraviolet doses obtained from simultaneous measurements with various standard ultraviolet instruments.

Dahlback, A., Eide, Hans A., Høiskar, B.A.K., Olsen, R.O., Schmidlin, F.J., Tsay, S.-C., Stamnes, K.
2005

Report/thesis

Nettverket for overvåking av radioaktivitet i luft i Norge. Årsrapport 2004.

Høiskar, B. A., Haugen, R.
2005

Conference lecture and academic presentation

Web-strategier. Powerpoint presentasjon.

Høiskar, B.A.K.
2005

Conference lecture and academic presentation

Bruk av luftkvalitet.info.

Høiskar, B.A.K.
2004

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003

Høiskar, B.-A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G., Stebel, K., Svendby, T., Vik, A.F.
2004

Report/thesis

EPC work plan. Cost estimate for the Air Quality Management System. Front End Engineering & Design (FEED) Services for Air Monitoring System Project.

Bøhler, T., Høiskar, B.A.
2004

Conference lecture and academic presentation

The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96-2001.

Johnsen, B., Mikkelborg, O., Dahlback, A., Høiskar, B.A., Edvardsen, K., Olseth, J., Kjeldstad, B, Ørbæk, J.B.
2003

Journal publication

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R., Danielsen, T., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Johnsen, B., Blumthaler, M., Schreder, J.
2003

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002.

Høiskar, B. A., Braathen, G. O., Dahlback, A., Hansen, G., Stebel, K., Svendby, T., Vik, A. F.
2003

Part of a book/report

Coordinated ground-based validation of ENVISAT atmospheric chemistry with NDSC network data: Commissioning phase report.

Lambert, J.C., Soebijanta, V., Orsolini, Y., Andersen, S., Van, A. B., Burrows, J., Calisesi, Y., Cambridge, C., Claude, H., De Backer-Barilly, M.-R., de La Noë, J., De Maziere, M., Dorokohov, V., Vik, A. F., Godin-Beekmann, S., Goutail, F., Hansen, G., Hochschild, G., Høiskar, B. A., Johnston, P., Kämpfer, N., Kreher, K., Kyrö, E., Leveau, J., Mäder, J., Milinevski, G., Pommerau, J.-P., Quinn, P., Raffalski, U., Rihter, A., Roscoe, H., Shanklin, J., Staehlin, J., Stebel, K., Stubi, R., Suortti, T., Tørnkvist, K., Van Roozendael, M., Vaughan, G., Wittrock, F.
2003

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G., Svendby, T.
2002

Conference lecture and academic presentation

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Blumthaler, M., Danielsen, T., Haugen, R.
2001

Conference lecture and academic presentation

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Blumthaler, M., Danielsen, T., Haugen, R.
2001

Conference lecture and academic presentation

Measurements of total ozone at Ny-Ålesund since 1991. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Dahlback, A., Tørnkvist, K.K., Sinnhuber, B.M.
2001

Report/thesis

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000.

Høiskar, B. A. K., Braathen, G. O., Dahlback, A., Bojkov, B. R., Edvardsen, K., Hansen, G., Svenøe, T.
2001

Report/thesis

Evaluering av GLOBEs protokoller for atmosfæreundersøkelser i forhold til NMLs relaterte aktiviteter.

Høiskar, B.A.K., Endregard, G., Innset, B.
2001

Journal publication

Combined characterisation of GOME and TOMS total ozone measurements from space using ground-based observations from the NDSC .

Lambert, J.C., Van Roozendael, M., Simon, P.C., Pommereau, J.P., Goutail, F., Gleason, J.F., Andersen, S.B., Arlander, D.W., Van, N.A.B., Claude, H., de la Noe, J., De Maziere, M., Dorokhov, V., Eriksen, P., Green, A., Tørnkvist, K.K., Høiskar, B.A.K., Kyro, E., Leveau, J., Merienne, M.F., Milinevsky, G., Roscoe, H.K., Sarkissian, A., Shanklin, J.D., Stahelin, J., Tellefsen, C.W., Vaughan, G.
2000

Report/thesis

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Bojkov, B.R., Svenøe, T., Edvardsen, K., Hansen, G.H.
2000

Journal publication

Depletion of column ozone in the Arctic during the winters of 1993-94 and 1994-95.

Goutail, G., Pommereau, J.P., Phillips, C., Deniel, C., Kaastad-Høiskar, B.A., Braathen, G.
1999

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Bojkov, B.R., Svenøe, T., Hansen, G.H.
1999

Journal publication

Slant column measurements of O-3 and NO2 during the NDSC intercomparison of zenith-sky UV-visible spectrometers in June 1996.

Roscoe, H.K., Johnston, P.V., Arlander, D.W., Høiskar, B.A.K., Tellefsen, C.W., Tørnkvist, K.K. et al.
1999

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992.

Dahlback, A., Braathen, G O., Kåstad, B A., Stordal, F.
1993

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991.

Dahlback, A., Braathen, G O., Kåstad, B A., Stordal, F.
1992

Britt Ann Kåstad Høiskar has 100 publications at NILU

Conference lecture and academic presentation

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Report/thesis

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick; Weydahl, Torleif
2020

Journal publication

Evaluation of traffic control measures in Oslo region and its effect on current air quality policies in Norway

Grythe, Henrik; Haug, T.W.; Haug, Tormod W.; Høiskar, B.A.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sousa Santos, Gabriela; Sousa Santos, Santos; Sundvor, Ingrid; Tarrasón, Leonor; Thompson, Rona Louise; Vogt, Matthias
2020

Conference lecture and academic presentation

Luftkvaliteten i koronaens tid - Hva har vi observert i byene våre?

Eckhardt, Sabine; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona
2020

Conference lecture and academic presentation

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Weydahl, Torleif
2020

Journal publication

Hvervens sensor har begrenset verdi

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2020

Journal publication

Bør ha nye målinger

Hak, Claudia; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2020

Conference lecture and academic presentation

Hvordan etablere god overvåking av luftforurensing i kommunene

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Bruk av sensorsystemer for måling av utendørs luftforurensning – muligheter og begrensninger

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Both sides of the story: electrifying mobility in Oslo, Effects on the air quality in Oslo

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Luftforurensning i byene våre - økt urbanisering krever ny kunnskap

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Bylufta blir bedre - men tåler ikke flere biler

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Conference lecture and academic presentation

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp
2019

Conference lecture and academic presentation

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Longva, R.; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias
2019

Conference lecture and academic presentation

Bedre luft? Pigg av!

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Journal publication

Cruisetrafikken er et problem – men handler det om luft?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tønnesen, Dag Arild
2019

Journal publication

Kommunen måler luftkvalitet etter boka

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Journal publication

Du kan stole på målingene i Bergen

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Journal publication

Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen
2018

Conference lecture and academic presentation

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Conference lecture and academic presentation

Citizen Science projects - some examples and lessons learned

Høiskar, Britt Ann Kåstad
2018

Conference lecture and academic presentation

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Andersen, André; Halseth, Arve; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Mehammer, Bernt Sverre; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Grythe, Henrik; Haug, Tormod W.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Weydahl, Torleif
2018

Report/thesis

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Denby, Bruce; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Tarrasón, Leonor; Tønnesen, Dag Arild; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias
2018

Report/thesis

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Hamer, Paul David; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Sousa Santos, Gabriela; Tarrasón, Leonor; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias
2018

Report/thesis

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess

Berge, Erik; Guerreiro, Cristina; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Selvig, Eivind; Tarrasón, Leonor
2018

Conference lecture and academic presentation

Air pollution in urban areas.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

Air quality assessment and mitigation measures.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

Vanlige kjemikalier i innemiljøer - hva finner vi når vi måler?

Bohlin-Nizzetto, P. & Høiskar, B. A. K.
2017

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen.

Høiskar, B. A. H., Sundvor, I., Johnsrud, M., Haug, T. W., & Solli, H.
2017

Conference lecture and academic presentation

Mikrosensorer - på vei fra leketøy til anerkjent verktøy.

Høiskar, B. A. K.
2017

Conference lecture and academic presentation

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., Fredriksen, M. F., Grossberndt, S., Høiskar, B. A. K., Lahoz, W., Liu, H. Y., & Schneider, S.
2017

Report/thesis

Luftkvalitetsberegninger for Oslo. Faglig innspill til revidert tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo 2017-2020.

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., & Grythe, H.
2017

Report/thesis

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Drammen kommune.

Haug, T. W., Solli, H., Høiskar, B.A., Sundvor, I., & Johnsrud, M.
2017

Report/thesis

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L., Sousa Santos, G., Vo, D. T., Vogt, M., Lopez-Aparicio, S., Denby, B., Tønnesen, D., Sundvor, I., Røen, H. V., & Høiskar, B. A.
2017

Conference lecture and academic presentation

Elever kan bidra med godt inneklimaarbeid - erfaringer og planer.

Høiskar, B. A. K., Holøs, S., Gustavsen, K., & Norum, B.
2017

Report/thesis

NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016.

Aas, W., Rundén-Pran, E., Breivik, K., Sundseth, K., Høiskar, B. A., Platt, S., Castell, N., & Schlabach, M.
2017

Journal publication

Kannik målestasjon står som den skal, og måler det den skal måle.

Tørnkvist, K. K. & Sorteberg, S.
2017

Report/thesis

Bedre byluft 2015. Forskningsresultater og utvikling av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer 2015.

Denby, B.R., Sundvor, I., Høiskar, B.A.K., Süld, J., & Kristensen, A.
2016

Conference lecture and academic presentation

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Hva kan et slikt nasjonalt planleggingsverktøy (NBV) bidra med i praksis?

Høiskar, B.A.K.
2016

Conference lecture and academic presentation

Økt komfort gir økt effektivitet.

Høiskar, B.A.K.
2016

Journal publication

Engaging schoolchildren in understanding the indoor environment using citizen science.

Robinson, J.A., Crawford, J., Golumbic, Y.N, Høiskar, B.A.K., Holøs, S.B., Jovaševic-Stojanovic, M., Topalovic, D., Davidovic, M., Kocman, D., Castell, N., & Bartonova, A.
2016

Report/thesis

Effekt av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Utslipps- og spredningsberegninger.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Vogt, M.
2016

Report/thesis

Monitoring of indoor air quality in museums using micro-sensors. Tests and evaluation of micro-sensors.

Dauge, F.R., Høiskar, B.A.K., Grøntoft, T., Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO2-nivået - modellresultater.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., Vogt, M., Haug, T., Strand, A., Fridstrøm, L., & Aas, H.
2016

Report/thesis

NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015.

Aas, W., Breivik, K., Fiebig, M., Høiskar, B.A.K., Rundén-Pran, E., Schlabach, M., Sundseth, K.
2016

Part of a book/report

Short term actions for abatement of NO2: traffic and air quality modeling.

Sundvor, I., Haug, T. W., Høiskar, B. A., & Sousa Santos, G.
2016

Conference lecture and academic presentation

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Conference lecture and academic presentation

Oslolufta på helsa løs?

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., Sousa Santos, G., & Vogt, M.
2016

Journal publication

Forurensningstiltak som virker.

Høiskar, B.A.K.
2016

Journal publication

Forurensning. Hva er egentlig problemet med luften i norske byer? Og er alle trafikktiltak skivebom? Helsefarlig byluft.

Høiskar, B.A.K., Guerreiro, C., Sundvor, I.
2016

Report/thesis

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet.

Aas, H., Fridstrøm, L., Haug, T.W., Høiskar, B.A.K., Sundvor, I.
2016

Report/thesis

CITI-SENSE. Citizens' observatories - version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (Ed.) Bartonova, A., Berre, A., Broday, D., Castell, N., Cole-Hunter, T., Fredriksen, M.F., Grossberndt, S., Høiskar, B.A., Holøs, S.B., Kobernus, M., Keune, H., Liu, H.-Y., Robinson, J., Santiago, L., & Soloaga, I..A.
2015

Report/thesis

Bedre byluft 2014/2015. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014-2015.

Denby, B.R., Süld, J., Sundvor, I., Høiskar, B.A.K., Nilssen, U., Gislefoss, K., Olsen, T., Kristensen, A.
2015

Conference lecture and academic presentation

Luftforurensning.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I.
2015

Part of a book/report

Age correction is necessary when applying computer distributed questionnaires for children's evaluation of school indoor environment.

Holøs, S.B., Høiskar, B.A.H., Gustavsen, K.
2015

Part of a book/report

Indoor air quality in educational establishments: a proposed framework for engagement and empowerment.

Høiskar, B.A.K., Bugge, E.B., Kobernus, M.K., Gustavsen, K.G.
2015

Part of a book/report

Empowering students to improve their indoor school environment with the help of low-cost air quality sensors - CITI-SENSE project.

Robinson, J.A.R., Holøs, S.B.H., Kåstad Høiskar, B.A., Kocman, D.K., Crawford, J.O.C., Keune, H.K., Jovaševic-Stojanovic, M., Bartonova, A., Horvat, M.H.
2015

Report/thesis

Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2.

Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., Haug, T. W., & Sousa Santos, G.
2015

Part of a book/report

New action plans for Oslo and Bærum municipalities to comply with the air quality limit values.

Sundvor, I., Strand, A., Høiskar, B. A., Sousa Santos, G., Vogt, M., & Tarrasón, L.
2015

Report/thesis

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Strand, A.
2014

Report/thesis

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Haug, T.W., Solli, H., Sousa Santos, G., Vogt, M.
2014

Report/thesis

Concept of NRT and archival measurement data visualization from JPOAT2.0 at Polish air quality portal. Polish Environmental Information Systems Dissemination Guidelines.

Kobernus, M.J., Høiskar, B.A.K.
2014

Journal publication

Building and evaluating sensor-based Citizens' Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N., Lahoz, W., Schneider, P., Hoiskar, B.A., Grossberndt, S., Naderer, C., Robinson, J., Kocman, D., Horvat, M., Bartonova, A.
2014

Part of a book/report

Low-cost sensor technologies as a complement to science and management of air quality.

Jovaševic-Stojanovic, M., Bartonova, A., Ristovski, Z., Pokric, B., Krco, S., Nieuwenhuijsen, M., Høiskar, B.A., Jones, R., Berre, A.J., Živkovic, M., Stankovic, A., & Stevanovic, Z.
2013

Report/thesis

Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.

Tønnesen, D., Høiskar, B.A.K.
2013

Journal publication

Luftforurensing i norske byer.

Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Tarrasón, L., Endregard, G.
2011

Report/thesis

Luftkvalitet i norske byer. Håndbok for webløsning på www.luftkvalitet.info. Versjon februar 2007

Høiskar, B. A. K., Tørnkvist, K. K., Rosland, P.
2007

Report/thesis

Development of the ozone layer and UV radiation at Svalbard - an assessment for MOSJ.

Hansen, G., Edvardsen, K., Høiskar, B.A.
2006

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2005.

Myhre, C.L., Edvardsen, K., Hansen, G.H., Stebel, K., Høiskar, B.A.K., Svendby, T.M., Vik, A.F., Dahlback, A.
2006

Report/thesis

Terms of reference document for public information dissemination system of air quality in Abu Dhabi. Abu Dhabi Air Monitoring Network Supervision.

Kobernus, M,. Høiskar, B.A., Endregard, G.
2006

Journal publication

Early unusual ozone loss during the Arctic winter 2002/2003 compared to other winters.

Goutail, F., Pommereau, J.-P., Lefèvre, F., van Roozendael, M., Andersen, S. B., Kåstad Høiskar, B.-A., Dorokhov, V., Kyrö, E., Chipperfield, M. P., Feng, W.
2005

Conference lecture and academic presentation

"Antarctic Haze?", NILUs activities at the TROLL station.

Stebel, K., Holmén, K., Ström, J., Lunder, C., Hanssen, J.E., Berg, T., Høiskar, B-A., Solberg, S., Stohl, A.
2005

Conference lecture and academic presentation

A complete dissemination solution for ambient air quality in Norway.

Høiskar, B.A.K.
2005

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004.

Myhre, C.L., Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G.H., Stebel, K., Svendby, T.M., Vik, A.F.
2005

Journal publication

Comparison of data for ozone amounts and ultraviolet doses obtained from simultaneous measurements with various standard ultraviolet instruments.

Dahlback, A., Eide, Hans A., Høiskar, B.A.K., Olsen, R.O., Schmidlin, F.J., Tsay, S.-C., Stamnes, K.
2005

Report/thesis

Nettverket for overvåking av radioaktivitet i luft i Norge. Årsrapport 2004.

Høiskar, B. A., Haugen, R.
2005

Conference lecture and academic presentation

Web-strategier. Powerpoint presentasjon.

Høiskar, B.A.K.
2005

Conference lecture and academic presentation

Bruk av luftkvalitet.info.

Høiskar, B.A.K.
2004

Report/thesis

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003

Høiskar, B.-A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G., Stebel, K., Svendby, T., Vik, A.F.
2004

Report/thesis

EPC work plan. Cost estimate for the Air Quality Management System. Front End Engineering & Design (FEED) Services for Air Monitoring System Project.

Bøhler, T., Høiskar, B.A.
2004

Conference lecture and academic presentation

The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96-2001.

Johnsen, B., Mikkelborg, O., Dahlback, A., Høiskar, B.A., Edvardsen, K., Olseth, J., Kjeldstad, B, Ørbæk, J.B.
2003

Journal publication

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R., Danielsen, T., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Johnsen, B., Blumthaler, M., Schreder, J.
2003

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002.

Høiskar, B. A., Braathen, G. O., Dahlback, A., Hansen, G., Stebel, K., Svendby, T., Vik, A. F.
2003

Part of a book/report

Coordinated ground-based validation of ENVISAT atmospheric chemistry with NDSC network data: Commissioning phase report.

Lambert, J.C., Soebijanta, V., Orsolini, Y., Andersen, S., Van, A. B., Burrows, J., Calisesi, Y., Cambridge, C., Claude, H., De Backer-Barilly, M.-R., de La Noë, J., De Maziere, M., Dorokohov, V., Vik, A. F., Godin-Beekmann, S., Goutail, F., Hansen, G., Hochschild, G., Høiskar, B. A., Johnston, P., Kämpfer, N., Kreher, K., Kyrö, E., Leveau, J., Mäder, J., Milinevski, G., Pommerau, J.-P., Quinn, P., Raffalski, U., Rihter, A., Roscoe, H., Shanklin, J., Staehlin, J., Stebel, K., Stubi, R., Suortti, T., Tørnkvist, K., Van Roozendael, M., Vaughan, G., Wittrock, F.
2003

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Edvardsen, K., Hansen, G., Svendby, T.
2002

Conference lecture and academic presentation

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Blumthaler, M., Danielsen, T., Haugen, R.
2001

Conference lecture and academic presentation

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Kylling, A., Edvardsen, K., Dahlback, A., Blumthaler, M., Danielsen, T., Haugen, R.
2001

Conference lecture and academic presentation

Measurements of total ozone at Ny-Ålesund since 1991. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K., Dahlback, A., Tørnkvist, K.K., Sinnhuber, B.M.
2001

Report/thesis

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000.

Høiskar, B. A. K., Braathen, G. O., Dahlback, A., Bojkov, B. R., Edvardsen, K., Hansen, G., Svenøe, T.
2001

Report/thesis

Evaluering av GLOBEs protokoller for atmosfæreundersøkelser i forhold til NMLs relaterte aktiviteter.

Høiskar, B.A.K., Endregard, G., Innset, B.
2001

Journal publication

Combined characterisation of GOME and TOMS total ozone measurements from space using ground-based observations from the NDSC .

Lambert, J.C., Van Roozendael, M., Simon, P.C., Pommereau, J.P., Goutail, F., Gleason, J.F., Andersen, S.B., Arlander, D.W., Van, N.A.B., Claude, H., de la Noe, J., De Maziere, M., Dorokhov, V., Eriksen, P., Green, A., Tørnkvist, K.K., Høiskar, B.A.K., Kyro, E., Leveau, J., Merienne, M.F., Milinevsky, G., Roscoe, H.K., Sarkissian, A., Shanklin, J.D., Stahelin, J., Tellefsen, C.W., Vaughan, G.
2000

Report/thesis

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Bojkov, B.R., Svenøe, T., Edvardsen, K., Hansen, G.H.
2000

Journal publication

Depletion of column ozone in the Arctic during the winters of 1993-94 and 1994-95.

Goutail, G., Pommereau, J.P., Phillips, C., Deniel, C., Kaastad-Høiskar, B.A., Braathen, G.
1999

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998.

Høiskar, B.A.K., Braathen, G.O., Dahlback, A., Bojkov, B.R., Svenøe, T., Hansen, G.H.
1999

Journal publication

Slant column measurements of O-3 and NO2 during the NDSC intercomparison of zenith-sky UV-visible spectrometers in June 1996.

Roscoe, H.K., Johnston, P.V., Arlander, D.W., Høiskar, B.A.K., Tellefsen, C.W., Tørnkvist, K.K. et al.
1999

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992.

Dahlback, A., Braathen, G O., Kåstad, B A., Stordal, F.
1993

Report/thesis

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991.

Dahlback, A., Braathen, G O., Kåstad, B A., Stordal, F.
1992