Jump to content

Journal publication

Er konsekvensutredninger et egnet verktøy i gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann?

Sørensen, J.; Østdahl, T.; Guerreiro, C.; Selvik, J.R.; Hanssen, M.

Publication details

Journal: Vann, vol. 39, 214–228, 2004